Untitled Document
Untitled Document
เมนูหลัก อบต.
ข้อมูลทั่วไป / สภาพตำบล
โครงสร้าง อบต.ปงน้อย
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาฯ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ตรวจสอบภายใน
ปลัด อบต. / รองปลัด อบต.
 
วิสัยทัศน์ / นโยบาย
แผนพัฒนา 3 ปี
การบริการ
ภาพกิจกรรม อบต.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล / จัดซื้อ
กระดานข่าว / เว็บบอร์ด
ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
ติดต่อเ้จ้าหน้าที่
 
ข้อมูลบริการ
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
 
แนวข้อสอบเข้ารับราชการ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ/ครู/อบต./ก.พ.
รวมลิงค์หน่วยงานราชการ
 

  บุคลากรในสำนักงาน สำนักปลัด แนะนำบุคลากร อบต.
 

รายชื่อบุคลากรในหน่วยงาน


จ่าเอกคงศักดิ์ ธรรมสัตย์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร.


นางสาวชรินทิพย์ วันดี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร.


สิบเอกทิตย์ แลใจปา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร.


นายสมยิ่ง แสงงาม
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร.


นายศุภกฤต กุมารสิทธิ์
นิติกรชำนาญการ
โทร.


จ่าสิบตรีสมัคร แสนสุวรรณ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทร.


นางสาวนวียา บุญสุข
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
โทร.


นางสาวศุภลักษณ์ สัตย์ธรรม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร.


นายยงยุทธ วังมณี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
โทร.


นางสาวนิ่มนวล แก้วนาติ๊บ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร.


นายณรงค์ชัย ท่าดีสม
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
โทร.


นางสาวศิริพร ปัญโญแสง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
โทร.


นายไวพจน์ ปงชุมภู
พนักงานขับรถยนต์
โทร.


นางมาไลวรรณ์ กันจินะ
คนงาน
โทร.


นางสาวอัครภา เต้าประจิม
คนงาน
โทร.


นายพิชิตร เภตรา
คนงาน
โทร.


นายแก้ว ปงลังกา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร.


นายศักดินนท์ ไร่กันทา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร.


นายสมบุญ วงค์อุ่นใจ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร.


นายเสกสรร โป่งชนะ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร.


นางสาวอรุนีย์ หม่องริมคง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร.


นางสาวเสาวนีย์ เจ้าเล่ห์ดี
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร.


นางสาวภัสพร ปงกันมูล
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร.


นายณัฐสรรค์ จำปาทราย
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร.


นายสิทธิพงษ์ วิชัยวงศ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร.

Untitled Document

องค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย
เลขที่ 199 หมู่ที่ 10 ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57110
โทรศัพท์ 0-5379-0042 , โทรสาร 0-5379-0033
เว็บไซต์ http://www.pongnoi.com อีเมล: 6571802@dla.go.th ,saraban_06571802@dla.go.th
แผนที่ตั้ง https://goo.gl/maps/m9nDKEG6sxcjWyNW8
facebook องค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย

Designed By : Chiangrai Enter Soft

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น