Untitled Document
Untitled Document
เมนูหลัก อบต.
ข้อมูลทั่วไป / สภาพตำบล
โครงสร้าง อบต.ปงน้อย
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาฯ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ตรวจสอบภายใน
ปลัด อบต. / รองปลัด อบต.
 
วิสัยทัศน์ / นโยบาย
แผนพัฒนา 3 ปี
การบริการ
ภาพกิจกรรม อบต.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล / จัดซื้อ
กระดานข่าว / เว็บบอร์ด
ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
ติดต่อเ้จ้าหน้าที่
 
ข้อมูลบริการ
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
 
แนวข้อสอบเข้ารับราชการ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ/ครู/อบต./ก.พ.
รวมลิงค์หน่วยงานราชการ
 

 ข่าวประชาสัมพันธ์ ดูต่อทั้งหมด
การรับโอนพนักงานส่วนตำบล   
แบบฟอร์มใบสมัครรับเลือกตั้ง ส.อบต.   ( ประกาศเมื่อ 06 ตุลาคม 2021 เวลา 09:25:40 ดู 46 ครั้ง )

แบบฟอร์มใบสมัครรับเลือกตั้ง นายก อบต.   ( ประกาศเมื่อ 06 ตุลาคม 2021 เวลา 09:25:09 ดู 41 ครั้ง )

ประกาศ ให้มีการเลือกตั้ง ส.อบต.   ( ประกาศเมื่อ 06 ตุลาคม 2021 เวลา 09:24:13 ดู 25 ครั้ง )

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย    ( ประกาศเมื่อ 06 ตุลาคม 2021 เวลา 09:22:24 ดู 30 ครั้ง )

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 36   ( ประกาศเมื่อ 01 ตุลาคม 2021 เวลา 11:58:36 ดู 41 ครั้ง )

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 35   ( ประกาศเมื่อ 01 ตุลาคม 2021 เวลา 11:58:07 ดู 34 ครั้ง )

ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (แบบ บก.06)โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) จำนวน ๓๑ จุด ตามจุดเสี่ยง ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย   ( ประกาศเมื่อ 13 กันยายน 2021 เวลา 12:04:28 ดู 55 ครั้ง )

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 34/2564   ( ประกาศเมื่อ 13 กันยายน 2021 เวลา 10:55:24 ดู 54 ครั้ง )

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 33/2564   ( ประกาศเมื่อ 13 กันยายน 2021 เวลา 10:55:09 ดู 54 ครั้ง )

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 32/2564   ( ประกาศเมื่อ 13 กันยายน 2021 เวลา 10:54:54 ดู 49 ครั้ง )


หน้าที่ :: [1]
Untitled Document
องค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย
เลขที่ 199 หมู่ 10 ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย 57110
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5379-0042

CopyRight 2020 http://www.pongnoi.com Designed By : Chiangrai Enter Soft