Untitled Document
Untitled Document
เมนูหลัก อบต.
ข้อมูลทั่วไป / สภาพตำบล
โครงสร้าง อบต.ปงน้อย
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาฯ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ตรวจสอบภายใน
ปลัด อบต. / รองปลัด อบต.
 
วิสัยทัศน์ / นโยบาย
แผนพัฒนา 3 ปี
การบริการ
ภาพกิจกรรม อบต.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล / จัดซื้อ
กระดานข่าว / เว็บบอร์ด
ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
ติดต่อเ้จ้าหน้าที่
 
ข้อมูลบริการ
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
 
แนวข้อสอบเข้ารับราชการ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ/ครู/อบต./ก.พ.
รวมลิงค์หน่วยงานราชการ
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์    


ประกาศสภา อบต.ปงน้อย เรื่อง เชิญชวนประชาชนรับฟังการประชุม   ( ประกาศเมื่อ 06 มกราคม 2022 เวลา 14:40:05 ดู 156 ครั้ง )


ประกาศสภา อบต.ปงน้อย เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสภาฯ   ( ประกาศเมื่อ 06 มกราคม 2022 เวลา 14:39:06 ดู 171 ครั้ง )


ประกาศสภา อบต.ปงน้อย เรื่อง แต่งตั้งรองประธานสภา    ( ประกาศเมื่อ 06 มกราคม 2022 เวลา 14:37:54 ดู 144 ครั้ง )


ประกาศแต่งตั้งประธานสภา อบต.ปงน้อย   ( ประกาศเมื่อ 06 มกราคม 2022 เวลา 14:36:46 ดู 157 ครั้ง )

อัตราภาษีป้ายใหม่ ปี 2565   ( ประกาศเมื่อ 05 มกราคม 2022 เวลา 11:40:35 ดู 182 ครั้ง )


บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓ ) ชุดที่ 2   ( ประกาศเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2021 เวลา 09:31:18 ดู 327 ครั้ง )


บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓ ) ชุดที่ 1   ( ประกาศเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2021 เวลา 09:31:03 ดู 328 ครั้ง )


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย   ( ประกาศเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2021 เวลา 09:30:28 ดู 328 ครั้ง )


แบบฟอร์มใบสมัครรับเลือกตั้ง ส.อบต.   ( ประกาศเมื่อ 06 ตุลาคม 2021 เวลา 09:25:40 ดู 823 ครั้ง )


แบบฟอร์มใบสมัครรับเลือกตั้ง นายก อบต.   ( ประกาศเมื่อ 06 ตุลาคม 2021 เวลา 09:25:09 ดู 437 ครั้ง )


ประกาศ ให้มีการเลือกตั้ง ส.อบต.   ( ประกาศเมื่อ 06 ตุลาคม 2021 เวลา 09:24:13 ดู 359 ครั้ง )


ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย    ( ประกาศเมื่อ 06 ตุลาคม 2021 เวลา 09:22:24 ดู 397 ครั้ง )


ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 36   ( ประกาศเมื่อ 01 ตุลาคม 2021 เวลา 11:58:36 ดู 453 ครั้ง )


ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 35   ( ประกาศเมื่อ 01 ตุลาคม 2021 เวลา 11:58:07 ดู 392 ครั้ง )


ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (แบบ บก.06)โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) จำนวน ๓๑ จุด ตามจุดเสี่ยง ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย   ( ประกาศเมื่อ 13 กันยายน 2021 เวลา 12:04:28 ดู 406 ครั้ง )


ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 34/2564   ( ประกาศเมื่อ 13 กันยายน 2021 เวลา 10:55:24 ดู 203 ครั้ง )


ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 33/2564   ( ประกาศเมื่อ 13 กันยายน 2021 เวลา 10:55:09 ดู 280 ครั้ง )


ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 32/2564   ( ประกาศเมื่อ 13 กันยายน 2021 เวลา 10:54:54 ดู 118 ครั้ง )


ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 31/2564   ( ประกาศเมื่อ 13 กันยายน 2021 เวลา 10:54:41 ดู 130 ครั้ง )


ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 30/2564   ( ประกาศเมื่อ 13 กันยายน 2021 เวลา 10:54:16 ดู 158 ครั้ง )


หน้าที่ :: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | สุดท้าย
Untitled Document
องค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย
เลขที่ 199 หมู่ 10 ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย 57110
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5379-0042

CopyRight 2020 http://www.pongnoi.com Designed By : Chiangrai Enter Soft