Untitled Document
Untitled Document
เมนูหลัก อบต.
ข้อมูลทั่วไป / สภาพตำบล
โครงสร้าง อบต.ปงน้อย
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ปลัด อบต. / รองปลัด อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
 
วิสัยทัศน์ / นโยบาย
แผนพัฒนา 3 ปี
การบริการ
ภาพกิจกรรม อบต.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล / จัดซื้อ
กระดานข่าว / เว็บบอร์ด
ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
ติดต่อเ้จ้าหน้าที่
 
ข้อมูลบริการ
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
 
แนวข้อสอบเข้ารับราชการ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ/ครู/อบต./ก.พ.
รวมลิงค์หน่วยงานราชการ
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์    

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ประกาศผลคะแนนและการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   ( ประกาศเมื่อ 18 กรกฏาคม 2018 เวลา 13:53:29 ดู 66 ครั้ง )

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   ( ประกาศเมื่อ 22 มิถุนายน 2018 เวลา 10:45:19 ดู 111 ครั้ง )

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

แผนพัฒนาสามปี 60-62   ( ประกาศเมื่อ 27 ธันวาคม 2017 เวลา 10:06:55 ดู 321 ครั้ง )

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

แผนอัตรากำลัง3ปี   ( ประกาศเมื่อ 27 ธันวาคม 2017 เวลา 09:54:15 ดู 310 ครั้ง )

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างเมรุ บ้านท่ากอบง หมู่ที่ 7 ตำบลปงน้อย อำเภดอยหลวง จังหวัดเชียงราย   ( ประกาศเมื่อ 01 ธันวาคม 2017 เวลา 15:03:29 ดู 358 ครั้ง )

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างเมรุ บ้านป่าลัน หมู่ที่ 5 ตำบลปงน้อย อำเภดอยหลวง จังหวัดเชียงราย   ( ประกาศเมื่อ 01 ธันวาคม 2017 เวลา 15:02:29 ดู 379 ครั้ง )

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างห้องน้ำ อบต.ปงน้อย อำเภดอยหลวง จังหวัดเชียงราย   ( ประกาศเมื่อ 27 กันยายน 2017 เวลา 18:09:26 ดู 368 ครั้ง )

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างต่อเติมห้องเก็บพัสดุกองคลัง อบต.ปงน้อย อำเภดอยหลวง จังหวัดเชียงราย   ( ประกาศเมื่อ 27 กันยายน 2017 เวลา 18:08:27 ดู 360 ครั้ง )

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างรั้ว อบต.ปงน้อย อำเภดอยหลวง จังหวัดเชียงราย   ( ประกาศเมื่อ 27 กันยายน 2017 เวลา 18:07:25 ดู 353 ครั้ง )

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ปงน้อย อำเภดอยหลวง จังหวัดเชียงราย   ( ประกาศเมื่อ 27 กันยายน 2017 เวลา 18:06:27 ดู 294 ครั้ง )

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างที่เก็บถังขยะอันตราย   ( ประกาศเมื่อ 22 สิงหาคม 2017 เวลา 17:17:26 ดู 260 ครั้ง )

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ม. 11    ( ประกาศเมื่อ 01 มีนาคม 2016 เวลา 14:21:27 ดู 309 ครั้ง )

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพาน ม.10   ( ประกาศเมื่อ 11 พฤษภาคม 2016 เวลา 14:20:51 ดู 299 ครั้ง )

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน ม.9    ( ประกาศเมื่อ 08 มีนาคม 2016 เวลา 14:20:03 ดู 275 ครั้ง )

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8   ( ประกาศเมื่อ 24 พฤษภาคม 2016 เวลา 14:19:03 ดู 296 ครั้ง )

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองยาว ม. 7    ( ประกาศเมื่อ 04 มกราคม 2016 เวลา 14:18:30 ดู 273 ครั้ง )

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองไฮ ม.6    ( ประกาศเมื่อ 25 เมษายน 2016 เวลา 14:17:47 ดู 283 ครั้ง )

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5   ( ประกาศเมื่อ 24 พฤษภาคม 2016 เวลา 14:17:03 ดู 178 ครั้ง )

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4    ( ประกาศเมื่อ 02 มีนาคม 2016 เวลา 14:15:57 ดู 196 ครั้ง )

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3    ( ประกาศเมื่อ 08 มีนาคมคม 2016 เวลา 14:15:13 ดู 196 ครั้ง )


หน้าที่ :: [1] 2 3 4 5 | สุดท้าย
Untitled Document
องค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย 57110 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5379-0042

CopyRight 2016 http://www.pongnoi.com Designed By : Chiangrai Enter Soft