Untitled Document
Untitled Document
เมนูหลัก อบต.
ข้อมูลทั่วไป / สภาพตำบล
โครงสร้าง อบต.ปงน้อย
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาฯ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ตรวจสอบภายใน
ปลัด อบต. / รองปลัด อบต.
 
วิสัยทัศน์ / นโยบาย
แผนพัฒนา 3 ปี
การบริการ
ภาพกิจกรรม อบต.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล / จัดซื้อ
กระดานข่าว / เว็บบอร์ด
ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
ติดต่อเ้จ้าหน้าที่
 
ข้อมูลบริการ
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
 
แนวข้อสอบเข้ารับราชการ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ/ครู/อบต./ก.พ.
รวมลิงค์หน่วยงานราชการ
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์    


เรียกประขุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย สมัย สามัญที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565   ( ประกาศเมื่อ 06 ธันวาคม 2022 เวลา 15:08:06 ดู 0 ครั้ง )


ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖   ( ประกาศเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2022 เวลา 09:07:01 ดู 5 ครั้ง )


แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566   ( ประกาศเมื่อ 28 พฤศจิกายน 2022 เวลา 14:18:15 ดู 4 ครั้ง )


แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   ( ประกาศเมื่อ 09 พฤศจิกายน 2022 เวลา 15:42:51 ดู 16 ครั้ง )


แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย   ( ประกาศเมื่อ 30 กันยายน 2022 เวลา 15:57:44 ดู 356 ครั้ง )


แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย พ.ศ. 2566 - 2570   ( ประกาศเมื่อ 30 กันยายน 2022 เวลา 15:51:10 ดู 354 ครั้ง )


รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน   ( ประกาศเมื่อ 30 กันยายน 2022 เวลา 15:45:22 ดู 173 ครั้ง )


ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565   ( ประกาศเมื่อ 18 สิงหาคม 2022 เวลา 09:27:57 ดู 340 ครั้ง )


ขอปิดประกาศรายงานผลการประชุมสภาฯ สมัยสามัญสมัยที่2ปี2565   ( ประกาศเมื่อ 16 สิงหาคม 2022 เวลา 13:30:49 ดู 310 ครั้ง )


ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปี 2565   ( ประกาศเมื่อ 03 สิงหาคม 2022 เวลา 09:58:59 ดู 552 ครั้ง )


ประกาศการขึ้นรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   ( ประกาศเมื่อ 22 กรกฏาคม 2022 เวลา 08:25:05 ดู 452 ครั้ง )


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร (ภาค ค)    ( ประกาศเมื่อ 18 กรกฏาคม 2022 เวลา 13:26:00 ดู 452 ครั้ง )


ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540   ( ประกาศเมื่อ 07 กรกฏาคม 2022 เวลา 10:41:22 ดู 433 ครั้ง )


โครงการอบรมความรู้ด้านกฎหมายแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำ และประชาชนทั่วไป ประจำปี 2564   ( ประกาศเมื่อ 04 กรกฏาคม 2022 เวลา 11:42:40 ดู 643 ครั้ง )

ข้อมุลตลาดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย   ( ประกาศเมื่อ 30 มิถุนายน 2022 เวลา 13:12:27 ดู 458 ครั้ง )

การจัดการน้ำเสียในครัวเรือน   ( ประกาศเมื่อ 30 มิถุนายน 2022 เวลา 13:09:56 ดู 431 ครั้ง )


ประกาศผลการลดพลังงานตามมาตรการลดการใช้พลังงานของ อบต. ปงน้อย ประจำปี 2564   ( ประกาศเมื่อ 30 มิถุนายน 2022 เวลา 10:24:01 ดู 473 ครั้ง )


ประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น สายงานผู้บริหาร    ( ประกาศเมื่อ 27 มิถุนายน 2022 เวลา 10:06:14 ดู 434 ครั้ง )


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   ( ประกาศเมื่อ 22 มิถุนายน 2022 เวลา 16:24:38 ดู 422 ครั้ง )

ประกาศ อบต.ปงน้อย เรื่อง ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย   ( ประกาศเมื่อ 22 มิถุนายน 2022 เวลา 09:32:35 ดู 329 ครั้ง )


หน้าที่ :: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | สุดท้าย
Untitled Document

องค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย
เลขที่ 199 หมู่ที่ 10 ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57110
โทรศัพท์ 0-5379-0042 , โทรสาร 0-5379-0033
เว็บไซต์ http://www.pongnoi.com อีเมล: 6571802@dla.go.th ,saraban_06571802@dla.go.th
แผนที่ตั้ง https://goo.gl/maps/m9nDKEG6sxcjWyNW8
facebook องค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย

Designed By : Chiangrai Enter Soft

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น