Untitled Document
Untitled Document
เมนูหลัก อบต.
ข้อมูลทั่วไป / สภาพตำบล
โครงสร้าง อบต.ปงน้อย
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาฯ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ตรวจสอบภายใน
ปลัด อบต. / รองปลัด อบต.
 
วิสัยทัศน์ / นโยบาย
แผนพัฒนา 3 ปี
การบริการ
ภาพกิจกรรม อบต.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล / จัดซื้อ
กระดานข่าว / เว็บบอร์ด
ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
ติดต่อเ้จ้าหน้าที่
 
ข้อมูลบริการ
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
 
แนวข้อสอบเข้ารับราชการ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ/ครู/อบต./ก.พ.
รวมลิงค์หน่วยงานราชการ
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์    


ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (แบบ บก.06)โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) จำนวน ๓๑ จุด ตามจุดเสี่ยง ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย   ( ประกาศเมื่อ 13 กันยายน 2021 เวลา 12:04:28 ดู 20 ครั้ง )


ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 34/2564   ( ประกาศเมื่อ 13 กันยายน 2021 เวลา 10:55:24 ดู 25 ครั้ง )


ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 33/2564   ( ประกาศเมื่อ 13 กันยายน 2021 เวลา 10:55:09 ดู 21 ครั้ง )


ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 32/2564   ( ประกาศเมื่อ 13 กันยายน 2021 เวลา 10:54:54 ดู 19 ครั้ง )


ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 31/2564   ( ประกาศเมื่อ 13 กันยายน 2021 เวลา 10:54:41 ดู 24 ครั้ง )


ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 30/2564   ( ประกาศเมื่อ 13 กันยายน 2021 เวลา 10:54:16 ดู 20 ครั้ง )


ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 29/2564   ( ประกาศเมื่อ 13 กันยายน 2021 เวลา 10:54:01 ดู 16 ครั้ง )


ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 28/2564   ( ประกาศเมื่อ 13 กันยายน 2021 เวลา 10:53:46 ดู 14 ครั้ง )


ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 27/2564   ( ประกาศเมื่อ 13 กันยายน 2021 เวลา 10:53:31 ดู 16 ครั้ง )


ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 26/2564   ( ประกาศเมื่อ 13 กันยายน 2021 เวลา 10:53:16 ดู 16 ครั้ง )


ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 25/2564   ( ประกาศเมื่อ 13 กันยายน 2021 เวลา 10:53:02 ดู 9 ครั้ง )


ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 24/2564   ( ประกาศเมื่อ 13 กันยายน 2021 เวลา 10:52:48 ดู 11 ครั้ง )


ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 23/2564   ( ประกาศเมื่อ 13 กันยายน 2021 เวลา 10:52:33 ดู 13 ครั้ง )


ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 22/2564   ( ประกาศเมื่อ 13 กันยายน 2021 เวลา 10:52:16 ดู 9 ครั้ง )


ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 21/2564   ( ประกาศเมื่อ 13 กันยายน 2021 เวลา 10:51:56 ดู 15 ครั้ง )


ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวา   ( ประกาศเมื่อ 23 สิงหาคม 2021 เวลา 13:07:17 ดู 74 ครั้ง )


ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564   ( ประกาศเมื่อ 19 สิงหาคม 2021 เวลา 10:19:52 ดู 76 ครั้ง )


ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิรับสมัครฯ   ( ประกาศเมื่อ 09 สิงหาคม 2021 เวลา 19:52:11 ดู 95 ครั้ง )


ประกาศ การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน   ( ประกาศเมื่อ 05 สิงหาคม 2021 เวลา 13:52:34 ดู 92 ครั้ง )


คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือประชาชน   ( ประกาศเมื่อ 05 สิงหาคม 2021 เวลา 13:49:59 ดู 83 ครั้ง )


หน้าที่ :: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | สุดท้าย
Untitled Document
องค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย
เลขที่ 199 หมู่ 10 ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย 57110
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5379-0042

CopyRight 2020 http://www.pongnoi.com Designed By : Chiangrai Enter Soft