Untitled Document
Untitled Document
เมนูหลัก อบต.
ข้อมูลทั่วไป / สภาพตำบล
โครงสร้าง อบต.ปงน้อย
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาฯ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ตรวจสอบภายใน
ปลัด อบต. / รองปลัด อบต.
 
วิสัยทัศน์ / นโยบาย
แผนพัฒนา 3 ปี
การบริการ
ภาพกิจกรรม อบต.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล / จัดซื้อ
กระดานข่าว / เว็บบอร์ด
ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
ติดต่อเ้จ้าหน้าที่
 
ข้อมูลบริการ
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
 
แนวข้อสอบเข้ารับราชการ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ/ครู/อบต./ก.พ.
รวมลิงค์หน่วยงานราชการ
 
 ข่าวประมูลจัดซื้อจัดจ้าง    
ประกาศสอบราคาจ้าโครงการก่อสร้า้งปรับปรุงผิวจราจรโดยลงหินเกล็ด บ้านป่าแดง หมู่ที่ 3 ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 2   ( ประกาศเมื่อ 26 มิถุนายน 2015 เวลา 13:12:31 ดู 879 ครั้ง )
ประกาศสอบราคาจ้าโครงการก่อสร้า้งรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าแดง หมู่ที่ 3 ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 2   ( ประกาศเมื่อ 26 มิถุนายน 2015 เวลา 13:10:53 ดู 709 ครั้ง )
ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน   ( ประกาศเมื่อ 19 มิถุนายน 2015 เวลา 09:19:06 ดู 831 ครั้ง )
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้า้งระบบประปาบาดาลขนาดกลาง บ้านปงน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย   ( ประกาศเมื่อ 09 มิถุนายน 2015 เวลา 13:11:15 ดู 731 ครั้ง )
ประกาศสอบราคาจ้าโครงการก่อสร้า้งอาคารเก็บพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย   ( ประกาศเมื่อ 03 มิถุนายน 2015 เวลา 16:15:54 ดู 723 ครั้ง )
ประกาศสอบราคาจ้าโครงการก่อสร้า้งปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต บ้านร่มแก้ว หมู่ที่ 9 ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย   ( ประกาศเมื่อ 03 มิถุนายน 2015 เวลา 15:59:01 ดู 707 ครั้ง )
ประกาศสอบราคาจ้าโครงการก่อสร้า้งปรับปรุงผิวจราจรโดยลงหินคลุก บ้านปงน้อยใต้ หมู่ที่ 10 ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย   ( ประกาศเมื่อ 03 มิถุนายน 2015 เวลา 15:45:11 ดู 721 ครั้ง )
ประกาศสอบราคาจ้าโครงการก่อสร้า้งปรับปรุงผิวจราจรโดยลงหินคลุก บ้านซ้อ หมู่ที่ 8 ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย   ( ประกาศเมื่อ 03 มิถุนายน 2015 เวลา 15:22:45 ดู 740 ครั้ง )
ประกาศสอบราคาจ้าโครงการขุดลอกลำเหมือง บ้านท่ากอบง หมู่ที่ 7 ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย   ( ประกาศเมื่อ 03 มิถุนายน 2015 เวลา 15:09:11 ดู 897 ครั้ง )
ประกาศสอบราคาจ้าโครงการก่อสรา้งปรับปรุงผิวจราจรโดยลงหินเกล็ด บ้านป่าแดง หมู่ที่ 3 ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย   ( ประกาศเมื่อ 03 มิถุนายน 2015 เวลา 14:27:12 ดู 778 ครั้ง )
ประกาศสอบราคาจ้าโครงการก่อสรา้งรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าแดง หมู่ที่ 3 ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย   ( ประกาศเมื่อ 03 มิถุนายน 2015 เวลา 14:14:36 ดู 721 ครั้ง )
ประกาศสอบราคาจ้าโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์ CCTV หมู่ที่ 10 ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย   ( ประกาศเมื่อ 12 พฤษภาคม 2015 เวลา 13:54:29 ดู 753 ครั้ง )
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านผ่านศึก หมู่ที่ 11 ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย   ( ประกาศเมื่อ 07 เมษายน 2015 เวลา 19:02:03 ดู 933 ครั้ง )
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องสมุด หมู่ที่ 10 ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชยีงราย   ( ประกาศเมื่อ 11 มีนาคม 2015 เวลา 17:33:49 ดู 835 ครั้ง )
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 10 ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชยีงราย   ( ประกาศเมื่อ 11 มีนาคม 2015 เวลา 17:30:27 ดู 864 ครั้ง )
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารออกกำลังกาย หมู่ที่ 10 ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชยีงราย   ( ประกาศเมื่อ 11 มีนาคม 2015 เวลา 17:26:25 ดู 981 ครั้ง )
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไทรทอง หมู่ที่ 6 ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย   ( ประกาศเมื่อ 05 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 15:57:08 ดู 803 ครั้ง )
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างงานเสริมไหล่ทาง คสล. บ้านปงน้อยใต้ ม. 10 ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย   ( ประกาศเมื่อ 19 ธันวาคม 2014 เวลา 18:00:12 ดู 970 ครั้ง )
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านซ้อ ม. 8 ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย   ( ประกาศเมื่อ 19 ธันวาคม 2014 เวลา 17:59:25 ดู 1024 ครั้ง )
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านท่ากอบง ม. 7 ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย   ( ประกาศเมื่อ 19 ธันวาคม 2014 เวลา 17:58:44 ดู 936 ครั้ง )
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านไทรทอง ม. 6 ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย   ( ประกาศเมื่อ 19 ธันวาคม 2014 เวลา 17:58:14 ดู 793 ครั้ง )
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าลัน ม. 5 ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย   ( ประกาศเมื่อ 19 ธันวาคม 2014 เวลา 17:57:41 ดู 912 ครั้ง )
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าเฮี้ย ม. 4 ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย   ( ประกาศเมื่อ 19 ธันวาคม 2014 เวลา 17:57:00 ดู 747 ครั้ง )
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย วิธีประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    ( ประกาศเมื่อ 16 ตุลาคม 2014 เวลา 10:25:12 ดู 938 ครั้ง )
ประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้าง/ซ่อมแซม ถนนสายบ้านท่ากอบง – บ้านป่าเฮี้ย ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย วิธีประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    ( ประกาศเมื่อ 16 ตุลาคม 2014 เวลา 10:23:50 ดู 848 ครั้ง )
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าเฮี้ย หมู่ที่ ๔ ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย   ( ประกาศเมื่อ 22 สิงหาคม 2014 เวลา 18:13:38 ดู 1461 ครั้ง )
สอบราคาซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย ประจำปี ๒๕๕๗   ( ประกาศเมื่อ 25 กรกฏาคม 2014 เวลา 18:15:30 ดู 743 ครั้ง )
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงหินคลุก บ้านป่าเฮี้ย หมู่ที่ ๔ ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ ๒   ( ประกาศเมื่อ 24 กรกฏาคม 2014 เวลา 14:43:25 ดู 811 ครั้ง )
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปงน้อย หมู่ที่ ๒ ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย   ( ประกาศเมื่อ 24 กรกฏาคม 2014 เวลา 14:31:36 ดู 789 ครั้ง )
สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)   ( ประกาศเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 16:52:47 ดู 1139 ครั้ง )
สอบรคาจ้างโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ ๑ ตำบลปงน้อย อำภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย   ( ประกาศเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 17:10:11 ดู 869 ครั้ง )
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย   ( ประกาศเมื่อ 28 พฤศจิกายน 2013 เวลา 18:12:22 ดู 725 ครั้ง )
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ ๑ ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย   ( ประกาศเมื่อ 02 สิงหาคม 2013 เวลา 23:30:47 ดู 879 ครั้ง )
สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกหนองแควน้ำกก บ้านป่าเฮี้ย หมู่ที่ ๔ ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย   ( ประกาศเมื่อ 02 สิงหาคม 2013 เวลา 23:29:44 ดู 958 ครั้ง )
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีต และประตู พร้อมป้ายองค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย ครั้งที่ ๒ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย   ( ประกาศเมื่อ 02 สิงหาคม 2013 เวลา 23:28:51 ดู 996 ครั้ง )
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงหินคลุก บ้านปงน้อยใต้ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย   ( ประกาศเมื่อ 02 สิงหาคม 2013 เวลา 23:27:15 ดู 749 ครั้ง )
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงหินคลุก บ้านซ้อ หมู่ที่ ๘ ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย   ( ประกาศเมื่อ 02 สิงหาคม 2013 เวลา 23:25:07 ดู 714 ครั้ง )
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผ่านศึก หมู่ที่ ๑๑ ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย    ( ประกาศเมื่อ 12 มิถุนายน 2013 เวลา 18:48:30 ดู 893 ครั้ง )
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าก่อบง หมู่ที่ ๗ ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย    ( ประกาศเมื่อ 12 มิถุนายน 2013 เวลา 18:47:47 ดู 1040 ครั้ง )
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไทรทอง หมู่ที่ ๖ ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย    ( ประกาศเมื่อ 12 มิถุนายน 2013 เวลา 18:46:55 ดู 865 ครั้ง )


หน้าที่ :: 1 [2] 3 | สุดท้าย
Untitled Document

องค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย
เลขที่ 199 หมู่ที่ 10 ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57110
โทรศัพท์ 0-5379-0042 , โทรสาร 0-5379-0033
เว็บไซต์ http://www.pongnoi.com อีเมล: 6571802@dla.go.th ,saraban_06571802@dla.go.th
แผนที่ตั้ง https://goo.gl/maps/m9nDKEG6sxcjWyNW8
facebook องค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย

Designed By : Chiangrai Enter Soft

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น