Untitled Document
Untitled Document
เมนูหลัก อบต.
ข้อมูลทั่วไป / สภาพตำบล
โครงสร้าง อบต.ปงน้อย
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาฯ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ตรวจสอบภายใน
ปลัด อบต. / รองปลัด อบต.
 
วิสัยทัศน์ / นโยบาย
แผนพัฒนา 3 ปี
การบริการ
ภาพกิจกรรม อบต.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล / จัดซื้อ
กระดานข่าว / เว็บบอร์ด
ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
ติดต่อเ้จ้าหน้าที่
 
ข้อมูลบริการ
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
 
แนวข้อสอบเข้ารับราชการ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ/ครู/อบต./ก.พ.
รวมลิงค์หน่วยงานราชการ
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์    


ประกาศ กกต.ประจำจังหวัดเชียงราย   ( ประกาศเมื่อ 02 ตุลาคม 2020 เวลา 13:22:41 ดู 587 ครั้ง )


ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2563   ( ประกาศเมื่อ 18 กันยายน 2020 เวลา 13:33:52 ดู 623 ครั้ง )


ประกาศ ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒   ( ประกาศเมื่อ 31 สิงหาคม 2020 เวลา 13:48:40 ดู 733 ครั้ง )


ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 30   ( ประกาศเมื่อ 19 สิงหาคม 2020 เวลา 13:22:26 ดู 697 ครั้ง )


ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 29   ( ประกาศเมื่อ 19 สิงหาคม 2020 เวลา 13:21:43 ดู 666 ครั้ง )


ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 28   ( ประกาศเมื่อ 19 สิงหาคม 2020 เวลา 13:21:04 ดู 862 ครั้ง )


ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 27   ( ประกาศเมื่อ 19 สิงหาคม 2020 เวลา 13:20:12 ดู 788 ครั้ง )


ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 26   ( ประกาศเมื่อ 19 สิงหาคม 2020 เวลา 13:19:26 ดู 648 ครั้ง )


การขออนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวกลุ่มชาติพันธุ์ (พื้นที่สูง)   ( ประกาศเมื่อ 19 สิงหาคม 2020 เวลา 12:59:29 ดู 590 ครั้ง )


ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันในอาคาร พ.ศ. 2563   ( ประกาศเมื่อ 22 กรกฏาคม 2020 เวลา 13:58:14 ดู 721 ครั้ง )


ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ. 2563   ( ประกาศเมื่อ 22 กรกฏาคม 2020 เวลา 13:56:57 ดู 710 ครั้ง )

วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563   ( ประกาศเมื่อ 16 กรกฏาคม 2020 เวลา 10:40:26 ดู 934 ครั้ง )


ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจ(แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก)   ( ประกาศเมื่อ 15 กรกฏาคม 2020 เวลา 16:32:47 ดู 978 ครั้ง )


ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 25   ( ประกาศเมื่อ 15 กรกฏาคม 2020 เวลา 11:16:14 ดู 745 ครั้ง )


ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 24   ( ประกาศเมื่อ 15 กรกฏาคม 2020 เวลา 11:15:08 ดู 777 ครั้ง )


การรับโอนพนักงานส่วนตำบล   ( ประกาศเมื่อ 14 กรกฏาคม 2020 เวลา 14:59:01 ดู 746 ครั้ง )


ปิดประกาศเปิดการประชุม สมัย วิสามัญ สมัยที่2 ปี 2563   ( ประกาศเมื่อ 02 กรกฏาคม 2020 เวลา 10:27:31 ดู 678 ครั้ง )


ขอเปิดประชุมสภา สมัย วิสามัญ สมัยที่2 ปี63   ( ประกาศเมื่อ 02 กรกฏาคม 2020 เวลา 10:24:48 ดู 649 ครั้ง )


ขอเชิญประชุมสภา สมัย วิสามัญ สมัยที่2 ประจำปี 2563   ( ประกาศเมื่อ 02 กรกฏาคม 2020 เวลา 10:22:25 ดู 712 ครั้ง )


ปิดประกาศการประชุม สมัย สามัญ สมัยที่1 ปี 2563   ( ประกาศเมื่อ 02 กรกฏาคม 2020 เวลา 10:20:25 ดู 726 ครั้ง )


หน้าที่ :: 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | สุดท้าย
Untitled Document
องค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย
เลขที่ 199 หมู่ 10 ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย 57110
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5379-0042

CopyRight 2020 http://www.pongnoi.com Designed By : Chiangrai Enter Soft