Untitled Document
Untitled Document
เมนูหลัก อบต.
ข้อมูลทั่วไป / สภาพตำบล
โครงสร้าง อบต.ปงน้อย
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาฯ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ตรวจสอบภายใน
ปลัด อบต. / รองปลัด อบต.
 
วิสัยทัศน์ / นโยบาย
แผน ปปช 2560
การบริการ
ภาพกิจกรรม อบต.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล / จัดซื้อ
กระดานข่าว / เว็บบอร์ด
ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งบุคลากร
คุณธรรมและความโปร่งใสภาครัฐ ( ITA )
ติดต่อเ้จ้าหน้าที่
 
++อัพเดทข้อมูล++
รักษาราชการอทน ผอ.กองคลัง.pdf
รักษาราชการแทน หน.สำนักปลัด.pdf
รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง.pdf
รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษาฯ.pdf
รักษาราชกานอทน ปลัด อบต.pdf
มอบอำนาจของปลัด อบต. ให้รองปลัด อบต.pdf
สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ติดตาม 2562.pdf
แบบรายงานติดตามฯครั้งที่ 2 ต.ค. 2562
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนการดำเนินงาน-พ.ศ.2563
แผนพัฒนาสามปี 61-65
แผนอัตรากำลัง3ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2558-2560
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2558-2560 ฉบับที่2
KM 2561
คู่มือการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ประกาศกำหนดวันลา ประกอบการเลื่อนขั้นเงิน
คู่มือ-ภาษี
คู่มือ-สปสช
คู่มือ-หนังสือราชการ
1. นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
2. ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณ ข้าราชการ 2563
3.นโยบายคุณธรรม-จริยธรรม
4.ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การลาของพนักงาน
5.ประกาศมาตรฐานคุณธรรม
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 -2566)
ประกาศโครงสร้างส่วนราชการ การแบ่งงานภายใน
 
ข้อมูลข่าวสาร อบต.
ข้อบัญญัติ
แผนดำเนินงาน
ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)
เอกสารงบประมาณประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง
รายงานทางการเงินประจำเดือน
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
งบแสดงสถานะการเงิน
 
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายจัดตั้ง
งบประมาณ
พัสดุ
กิจการสภา
 
ข้อมูลบริการ
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
 
แนวข้อสอบเข้ารับราชการ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ/ครู/อบต./ก.พ.
 
 
รวมลิงค์หน่วยงานราชการ
รายการสินค้า OTOP (อบต.ปงน้อย)  กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง บ้านปงน้อยใต้
        

กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง บ้านปงน้อยใต้ มีสินค้า Otop ให้เลือกหลายรายการ เช่น ผ้าขาวม้า ผ้าพันคอ ผ้าถุง หรือ ผ้าทอพื้นเมืองเป็นเมตร เพื่อนำไปตัดชุดตามความต้องการ ราคาไม่แพง เป็นสินค้าของกลุ่มพัฒนาสตรี สามารถสอบถามได้ที่ แม่คำมี ปงกันมูล ประธานกลุ่ม โทร.087-1759378กลุ่มทอเสื่อกก บ้านป่าลัน
        

สนใจสินค้าพื้นบ้านระดับคุณภาพ ราคาเป็นกันเอง อุดหนุนให้ชุมชนลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ขยายโอกาส ติดต่อคุณ รุ้งอรุณ ไชยศรีหา ประธานกลุ่ม โทร.085-7106762กลุ่มแกะสลัก บ้านห้วยไร่
        

กลุ่มแกะสลัก บ้านห้วยไร่ มีสินค้าแกะสลักจากไม้ ให้เลือกหลายรายการ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นในรูปสัตว์ต่างๆ เช่น ม้า นก กระต่าย หมู หงส์ เป็นต้น มีทั้งรูปแบบที่ทำสี และไม่ทำสี ซึ่งสามารถนำไปตกแต่งลวดลายได้ ราคาไม่แพง สนใจสามารถสอบถามได้ที่ นายปี๋ ปัญโญแสง ประธานกลุ่ม โทร.085-6259300 , 0860274947กลุ่ม กศน.ตำบลปงน้อย
        

เป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มนักศึกษา กศน.ตำบลปงน้อย ที่ฝึกอาชีพด้วยการทำอาหารและผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน ที่ได้มาตรฐาน ราคาย่อมเยาว์ เป็นการลรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส ประเภทสินค้า เช่น ไข่เค็มสมุนไพร สมุนไพรลูกประคบ แชมพู สบู่สมุนไพรผสมน้ำผึ้ง ยาหม่อง รวมทั้งบริการนวดคลายเส้นและห้องอบสมุนไพร สนใจติดต่อ 053-790072 หรือ 084-6870458Untitled Document
องค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย
เลขที่ 199 หมู่ 10 ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย 57110
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5379-0042

CopyRight 2020 http://www.pongnoi.com Designed By : Chiangrai Enter Soft