Untitled Document
Untitled Document
เมนูหลัก อบต.
ข้อมูลทั่วไป / สภาพตำบล
โครงสร้าง อบต.ปงน้อย
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ตรวจสอบภายใน
ปลัด อบต. / รองปลัด อบต.
 
วิสัยทัศน์ / นโยบาย
คำแถลงนโยบายต่อสภาฯ
แผน ปปช 2560
การบริการ
ภาพกิจกรรม อบต.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล / จัดซื้อ
กระดานข่าว / เว็บบอร์ด
ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งบุคลากร
คุณธรรมและความโปร่งใสภาครัฐ ( ITA )
รายงานทางการเงิน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
 
ข้อมูลข่าวสาร
งานการเจ้าหน้าที่
รักษาราชการแทนนักวิชาการสาธารณสุข
รักษาราชการแทนนักวิชาการเงินและบัญชี
มอบหมายงานให้รองปลัด
รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทนปลัด
มอบอำนาจนายกให้ปลัด
มอบอำนาจปลัดให้รองปลัด
แผนอัตรากำลัง 3 ปี(พ.ศ. 2564-2566) (ปรับปรุงครั้งที่ 2/2564)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี(พ.ศ. 2564-2566) (ปรับปรุงครั้งที่ 1/2564)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566) (ปรับปรุงครั้งที่ 1/2565)
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
แผนการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีงบประมาณ 2564
22. คู่มือการใช้งานระบบสำนักงานอัจฉริยะ (SMART OFFICE )
Flowchart การปฏิบัติงาน ประจำปี 2564
สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ติดตาม 2562.pdf
แบบรายงานติดตามฯครั้งที่ 2 ต.ค. 2562
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนการดำเนินงาน-พ.ศ.2563
แผนพัฒนา 5 ปี
คู่มือการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ประกาศกำหนดวันลา ประกอบการเลื่อนขั้นเงิน
คู่มือ-ภาษี
คู่มือ-สปสช
คู่มือ-หนังสือราชการ
1. นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
2. ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณ ข้าราชการ 2563
3.นโยบายคุณธรรม-จริยธรรม
4.ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การลาของพนักงาน
5.ประกาศมาตรฐานคุณธรรม
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 -2566)
ประกาศโครงสร้างส่วนราชการ การแบ่งงานภายใน
 
++อัพเดทข้อมูล++
 
ข้อมูลข่าวสาร อบต.
ข้อบัญญัติ
แผนดำเนินงาน
ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)
เอกสารงบประมาณประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง
รายงานทางการเงิน
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
งบแสดงสถานะการเงินประจำปี
 
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายจัดตั้ง
งบประมาณ
พัสดุ
กิจการสภา
 
ข้อมูลบริการ
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
 
แนวข้อสอบเข้ารับราชการ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ/ครู/อบต./ก.พ.
 
 
รวมลิงค์หน่วยงานราชการ
รายการสินค้า OTOP (อบต.ปงน้อย)  กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง บ้านปงน้อยใต้
        

กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง บ้านปงน้อยใต้ มีสินค้า Otop ให้เลือกหลายรายการ เช่น ผ้าขาวม้า ผ้าพันคอ ผ้าถุง หรือ ผ้าทอพื้นเมืองเป็นเมตร เพื่อนำไปตัดชุดตามความต้องการ ราคาไม่แพง เป็นสินค้าของกลุ่มพัฒนาสตรี สามารถสอบถามได้ที่ แม่คำมี ปงกันมูล ประธานกลุ่ม โทร.087-1759378กลุ่มทอเสื่อกก บ้านป่าลัน
        

สนใจสินค้าพื้นบ้านระดับคุณภาพ ราคาเป็นกันเอง อุดหนุนให้ชุมชนลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ขยายโอกาส ติดต่อคุณ รุ้งอรุณ ไชยศรีหา ประธานกลุ่ม โทร.085-7106762กลุ่มแกะสลัก บ้านห้วยไร่
        

กลุ่มแกะสลัก บ้านห้วยไร่ มีสินค้าแกะสลักจากไม้ ให้เลือกหลายรายการ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นในรูปสัตว์ต่างๆ เช่น ม้า นก กระต่าย หมู หงส์ เป็นต้น มีทั้งรูปแบบที่ทำสี และไม่ทำสี ซึ่งสามารถนำไปตกแต่งลวดลายได้ ราคาไม่แพง สนใจสามารถสอบถามได้ที่ นายปี๋ ปัญโญแสง ประธานกลุ่ม โทร.085-6259300 , 0860274947กลุ่ม กศน.ตำบลปงน้อย
        

เป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มนักศึกษา กศน.ตำบลปงน้อย ที่ฝึกอาชีพด้วยการทำอาหารและผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน ที่ได้มาตรฐาน ราคาย่อมเยาว์ เป็นการลรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส ประเภทสินค้า เช่น ไข่เค็มสมุนไพร สมุนไพรลูกประคบ แชมพู สบู่สมุนไพรผสมน้ำผึ้ง ยาหม่อง รวมทั้งบริการนวดคลายเส้นและห้องอบสมุนไพร สนใจติดต่อ 053-790072 หรือ 084-6870458Untitled Document

องค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย
เลขที่ 199 หมู่ที่ 10 ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57110
โทรศัพท์ 0-5379-0042 , โทรสาร 0-5379-0033
เว็บไซต์ http://www.pongnoi.com อีเมล: 6571802@dla.go.th ,saraban_06571802@dla.go.th
แผนที่ตั้ง https://goo.gl/maps/m9nDKEG6sxcjWyNW8
facebook องค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย

Designed By : Chiangrai Enter Soft

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น