Untitled Document
สำหรับผู้ดูแลเว็บบอร์ด ย้อนกลับ
ลบคำถามสำหรับผู้ดูแลระบบ

องค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย ตำบลปงน้อย
อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย

ที่ตั้ง :: ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย อยู่ทางทิศตะวันตกของที่ว่าการอำเภอดอยหลวง ตั้งอยู่ เลขที่ - หมู่ที่ 2 ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย มีระยะทางห่างจากถนนสายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง-ตำบลดงมหาวันประมาณ 15 กม.และระยะทางห่างจากถนนสายเชียงราย-เชียงของประมาณ 3 กม. และระยะทางห่างจากถนนสายเชียงแสน-เชียงของ ประมาณ 16 กม. มีที่ว่าการอำเภอดอยหลวงตั้งอยู่ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย

คำขวัญตำบล " ผ้าทอลือนาม สืบสานประเพณี มีความโปร่งใส ห่วงใยประชา พัฒนาท้องถิ่น "

Untitled Document
องค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย
เลขที่ 199 หมู่ 10 ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย 57110
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5379-0042

CopyRight 2020 http://www.pongnoi.com Designed By : Chiangrai Enter Soft