Untitled Document
Untitled Document
เมนูหลัก อบต.
ข้อมูลทั่วไป / สภาพตำบล
โครงสร้าง อบต.ปงน้อย
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ปลัด อบต. / รองปลัด อบต.
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
 
วิสัยทัศน์ / นโยบาย
แผน ปปช 2560
การบริการ
ภาพกิจกรรม อบต.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล / จัดซื้อ
กระดานข่าว / เว็บบอร์ด
ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งบุคลากร
ติดต่อเ้จ้าหน้าที่
 
++อัพเดทข้อมูล++
แผนพัฒนาสามปี 60-62
แผนอัตรากำลัง3ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2558-2560
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2558-2560 ฉบับที่2
  KM 2561
  คู่มือการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
 
  คู่มือ-ภาษี
  คู่มือ-สปสช
  คู่มือ-หนังสือราชการ
 
 
 
ข้อมูลข่าวสาร อบต.
เทศบัญญัติ
เอกสารงบประมาณประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง
รายงานทางการเงิน
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
 
ข้อมูลบริการ
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
 
แนวข้อสอบเข้ารับราชการ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ/ครู/อบต./ก.พ.
 
รวมลิงค์หน่วยงานราชการ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ดูต่อทั้งหมด


แบบคำร้องขอดูข้อมูล/สำเนาข้อมูลภาพจากกล้องวงจรปิด
  ประกาศเมื่อ 12 ธันวาคม 2018  ดู 10 ครั้ง


ประกาศแต่งตั้งหัวหน้าศูนย์ เจ้าหน้าที่ ของศูนย์กล้องวงจรปิด และ ประกาศจุดติดตั้งกล้องวงจรปิด
  ประกาศเมื่อ 12 ธันวาคม 2018  ดู 8 ครั้ง


ระเบียบ อบต.ปงน้อย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การขอเข้าดูข้อมูลและสำเนาข้อมูลภาพจากกล้องวงจรปิด
  ประกาศเมื่อ 12 ธันวาคม 2018  ดู 7 ครั้ง


ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อมาดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่าง
  ประกาศเมื่อ 07 ธันวาคม 2018  ดู 14 ครั้ง


แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต อบต.ปงน้อย (2562-2564)
  ประกาศเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2018  ดู 22 ครั้ง


ประกาศเจตจำนงต่อต้านทุจริต
  ประกาศเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2018  ดู 19 ครั้ง
ข่าวประมูลจัดซื้อจัดจ้าง ดูต่อทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซ้อ หมู่ที่ 8 ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย (ประกาศเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2018  เวลา 17:58:39 ดู 393 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปงน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย (ประกาศเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2018  เวลา 17:57:28 ดู 213 ครั้ง)
ประกาศสอบราคาจ้างโครงก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมทางเข้าโรงพยาบาลดอยหลวง หมู่ที่ 8 ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย (ประกาศเมื่อ 14 มิถุนายน 2017  เวลา 12:20:43 ดู 349 ครั้ง)
ประกาศผลการประมูลโครงการขุดลอกหนองไทรทอง บ้านไทรทอง หมู่ที่ 6 ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ โดยวิธีประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ประกาศเมื่อ 24 พฤษภาคม 2017  เวลา 16:38:47 ดู 379 ครั้ง)
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการขุดลอกหนองไทรทอง บ้านไทรทอง หมู่ที่ 6 ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ (ประกาศเมื่อ 21 เมษายน 2017  เวลา 15:41:05 ดู 429 ครั้ง)
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง สายห้วยไร่-ไทรทอง อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) (ประกาศเมื่อ 20 ธันวาคม 2016  เวลา 15:18:38 ดู 635 ครั้ง)
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหอถังเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านปงน้อย ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย (ประกาศเมื่อ 09 มิถุนายน 2016  เวลา 11:01:14 ดู 822 ครั้ง)
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสรา้งอาคารเอนกประสงค์ 2 ชั้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย (ประกาศเมื่อ 29 มกราคม 2016  เวลา 14:48:02 ดู 774 ครั้ง)
ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสรา้งเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านท่ากอบงใน - บ้านห้วยป่าเฮี้ย ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสฺ์ (e-Auction) (ประกาศเมื่อ 08 ตุลาคม 2015  เวลา 15:58:59 ดู 954 ครั้ง)
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย (ประกาศเมื่อ 01 กันยายน 2015  เวลา 18:19:49 ดู 967 ครั้ง)
 
รายการสินค้า OTOP (อบต.ปงน้อย) ดูต่อทั้งหมด
กลุ่ม กศน.ตำบลปงน้อย
กลุ่มแกะสลัก บ้านห้วยไร่
กลุ่มทอเสื่อกก บ้านป่าลัน
กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง บ้านปงน้อยใต้
 
แกลลอรี่ภาพ ดูต่อทั้งหมด
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง บ.ห้วยไร่-บ.ไทรทอง

จำนวน 10 รูป
โครงการ อบต.ใสสะอาด

จำนวน 9 รูป
กีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จำนวน 21 รูป
โครงการปี๋ใหม่เมือง 2558

จำนวน 30 รูป
โครงการปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติ

จำนวน 4 รูป
โครงการปลูกป่า ปลูกหญ้าแฝก

จำนวน 4 รูป
 
กระทู้ถามตอบ  
 
เที่ยวไทยเท่...เสน่ห์ผ้างามเชียงราย ที่บ้านม้งขุนห้วยแม่เปาใต้
(อัพเดทล่าสุด วันที่ 18 ธันวาคม 2018 เวลา 08:32:38 นาที )
ถ้ำหลวงคึกคัก ผู้คนแห่ชม อนุสาวรีย์ นาวาตรีสมาน กุนัน หรือจ่าแซม และกราบไหว้บูชาศาลเจ้าแม่นางนอน ในวันหยุดสุดสัปห์ดา กว่า 5 พัน คน
(อัพเดทล่าสุด วันที่ 17 ธันวาคม 2018 เวลา 12:12:45 นาที )
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวในพื้นที่ ต.ริมกก- ต.รอบเวียง-ต.บ้านดู่-ต.ท่าสุด ขอให้สำรองน้ำไว้ ในวันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น.
(อัพเดทล่าสุด วันที่ 15 ธันวาคม 2018 เวลา 16:19:10 นาที )
ห้ามพลาด!! ฝนดาวตกเจมินิดส์ ส่งท้ายปี ตั้งแต่หลัง 24.00 น.ของวันที่ 14 ไปจนถึงรุ่งเช้าของวันที่ 15 ธันวาคม 2561 เห็นด้วยตาเปล่าทั่วทุกภูมิภาคในที่มืดสนิท
(อัพเดทล่าสุด วันที่ 14 ธันวาคม 2018 เวลา 13:35:31 นาที )
ททท. จับมือไทยแอร์เอเชีย ทําโครงการ "วันธรรมดาน่าเที่ยว
(อัพเดทล่าสุด วันที่ 13 ธันวาคม 2018 เวลา 21:36:58 นาที )
กปภ.สาขาเชียงราย ประกาศ! หยุดจ่ายน้ำชั่วคราวบริเวณใกล้โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์ วันนี้ เวลา 15.00-18.00 น.
(อัพเดทล่าสุด วันที่ 13 ธันวาคม 2018 เวลา 15:10:29 นาที )
ขบวนรูปหล่ออนุสาวรีย์ จ่าแซม เคลื่อนตัวมุ่งหน้าถ้ำหลวง ชาวบ้านแห่ถ่ายรูป
(อัพเดทล่าสุด วันที่ 12 ธันวาคม 2018 เวลา 15:00:29 นาที )
 
:: ดาวน์โหลดหนังสือราชการ
ค้นในGoogle ค้นใน pongnoi.com
 
นายศรีทน ชุ่มมงคล
นายก อบต. ปงน้อย

 
 
 
รวมลิงค์ อบต. เชียงราย
 
 
 
 
 
:: ดาวน์โหลดหนังสือราชการ สถ. จ.เชียงราย
Untitled Document
องค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย 57110 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5379-0042

CopyRight 2016 http://www.pongnoi.com Designed By : Chiangrai Enter Soft