องค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย

อบต.ปงน้อย

PongNoi

Pong Noi Subdistrict           Administrative Organization

{{boss1.name}}

{{boss1.phone}}

ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย

วิสัยทัศน์

-- >  

มุ่งบริหารงานแบบเปิดเผย รับผิดชอบ ตรวจสอบได้ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมใช้งบประมาณหรือทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม มีคุณธรรม

Hilight! - ประชาสัมพันธ์

ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย

{{boss2.name}}

{{boss2.phone}}

ข่าวประชาสัมพันธ์ - ประกาศ

ข่าวประกวดราคา

เมื่อวันที่ {{data.postdate}}

ช่องทางแสดงความคิดเห็น

เว็บบอร์ด - ถามตอบ

{{data.name}} , {{data.createdate}} , จำนวน {{data.countreply}} คอมเมนต์ , {{data.ip_address}}

เปิดอ่าน {{data.views}} ครั้ง

วีดีโอประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร กิจกรรม ตำแหน่งงานว่าง

หนังสือราชการ สถ.

หนังสือราชการ สถ.เชียงราย